Các loài tê giác còn tồn tại trên thế giới

Tê giác Ấn Độ

Mặc dù có rất nhiều chiến dịch bảo vệ mạnh mẽ loài tê giác nhưng cá thể tê giác Java cuối cùng của Việt Nam đã chết tại vườn quốc gia Cát Tiên. Sự việc đáng buồn này là hồi chuông báo động tới các nhà bảo tồn động vật quý hiếm trong nước và quốc tế. Với những chiến

Read more