Chiến Dịch “Những Kẻ Cắn Móng Tay” Và Bảo Vệ Sừng Tê Giác

Chiến Dịch “Những Kẻ Cắn Móng Tay” Và Bảo Vệ Sừng Tê Giác

“Những kẻ cắn móng tay” và chiến dịch bảo vệ sừng tê giác thế giới được diễn ra tại Việt Nam vào ngày 3/1/2016 – 31/1/2016 với sự tham gia ủng hộ của 26 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ… nổi tiếng. Mục đích của chiến dịch là nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý thức của của con

Read more
1 2