Sừng Tê Giác chữa được bách bệnh, kể cả bệnh ung thư! Đúng hay sai?

Sừng tê giác có giá lên đến 130 triệu đồng/kg

Mọi người truyền tai nhau, đặc biệt là giới buôn bán sừng tê giác quảng cáo rằng Sừng Tê Giác có thể chữa được bách bệnh, kể cả là bệnh ung thư giai đoạn giữa. Điều đó đúng hay sai? Quan điểm của bạn về tác dụng của Sừng Tê Giác như thế nào? Hãy nghe lời quảng cáo của

Read more